yantri

[This is the same story as "Turyści" but translated to English.] It was not good. It was bad, almost tragic. King Harold, called Venerable for some time now, trotted across the throne room, murmuring curses under his breath. Although he tried to walk in a dignified manner, as he was already old, he always ended up tripping over things. Something occurred to him. He stopped and stared at the ...
[This is the same story as "The Tourists" but in Polish, its original language.] Nie było dobrze. Było źle, wręcz tragicznie. Król Harold, od pewnego czasu zwany Sędziwym, dreptał w poprzek sali tronowej, mrucząc przekleństwa pod nosem. Starał się co prawda dostojnie przemierzać dystans, ale że był już leciwy, to zawsze kończyło się to dreptaniem. Coś przyszło mu do głowy. Zatrzymał się i wb...
Today I finally published the English edition of my novel, “More Than Bad Intentions”. It is available on amazon, barnesandnoble, kobo, iTunes and more (the full list of online bookstores you can find here). Now I can relax before starting my next project. :) What is the novel about? "More Than Bad Intentions" is a funny fantasy story, where the action develops at a rapid pace, and we ca...
It's only six days left before the premiere of "More Than Bad Intentions" and I have a gift for you - a free sample of the first forty pages of the novel. Here you can download it: http://annasikorska.net/en/news/badintentionssample/
[This is the same story as "Swiat dla Ell" but translated to English.] "Hi, Ors. What are you thinking up today?" Mar pushed her way between the chairs and stood behind the man, brazenly staring at the three-dimensional image on the desktop. "A monster," he replied and looked at the girl. She was just over eighteen, with short black hair and green eyes. She was the youngest employee of t...
[This is the same story as "A world for Ell" but in Polish, its original language.] – Cześć, Ors. Co dziś wymyślasz? – Mar przecisnęła się między krzesłami i stanęła za mężczyzną, bezczelnie wpatrując się w trójwymiarowy obraz na pulpicie. – Potwora – odparł i spojrzał na dziewczynę. Miała niewiele ponad osiemnaście lat, krótkie czarne włosy i zielone oczy. Była najmłodszą pracownicą dzi...
This is it. I'm almost done. The translation of my book (originally in Polish) is ready. Proofreaders are reading. I set a pre-sale on amazon and smashwords, and added it to goodreads. And there are still so many little things to be done… Is there any place I can sell it for BCH??? While I'm having a headache over an acknowledgement page and sales organizing, you can take a look...
[This is the same story as "Wieża" but translated to English.] The tower has always been here. And since I remember it was a forbidden area. Besides, not much of the once magnificent building was left. The walls reaching to the sky, but crumbling under the influence of wind did not encourage approach, hence nobody really knew what was inside. I did not try either. I liked to watch the tower fr...
[This is the same story as "The Tower" but in Polish, its original language.] Wieża stała tu od zawsze. I odkąd pamiętam była terenem zakazanym. Zresztą, niewiele już z niegdyś potężnej budowli zostało. Mury wysokie do nieba, lecz kruszejące pod wpływem wiatru nie zachęcały do zbliżania się, stąd nikt naprawdę nie wiedział, co znajdowało się w środku. Ja też nie próbowałam. Lubiłam obserwować ...
[This is the same story as "Genie and other inventions" but in Polish, its original language.] Butelka z dżinem stała na oknie i wywoływała wyrzuty sumienia. Dżin nie wyglądał na złośliwego. Ot, taki sobie zwyczajny szczupły brunecik z podkręconym wąsikiem. Siedział po turecku i patrzył przed siebie. Sprawiał wrażenie nieszczęśliwego. Może zresztą był. Miał prawo po latach siedzenia w jednym mie...
[This is the same story as "Dżin i inne wynalazki" but translated to English.] The bottle with the genie stood on the window sill and made the girl feel uncomfortable. Genie didn't look malicious. Just an ordinary slim brunet with a curled mustache. He was sitting cross-legged and looking straight ahead. He seemed unhappy. Perhaps he was. He had every right after years of staying in one place. ...